Τραυματοθεραπεία

Το τραύμα δε βρίσκεται στο συμβάν αλλά στο νευρικό σύστημα, όπως επισήμανε ο Peter Levine. Έχει σημασία να κατανοηθεί ότι η διαταραχή μετατραυματικού στρες, δεν έχει να κάνει με το παρελθόν , αλλά με το σώμα που συνεχίζει να συμπεριφέρεται και να οργανώνεται σαν αυτή η εμπειρία να συμβαίνει στο παρόν. Η αποκατάσταση και ενδυνάμωση της εγγενούς ικανότητας του οργανισμού να αυτό-ρυθμίζεται, που έχει υπονομευτεί από το μετατραυματικό σοκ είναι το πρώτο και πιο σημαντικό βήμα στη θεραπεία. Η αυτό-ρύθμιση είναι η ικανότητα του οργανισμού να ρυθμίζει ευέλικτα τις εσωτερικές του καταστάσεις. Το θέμα της αυτό-ρύθμισης είναι πρωτεύον στην θεραπεία του τραύματος. Το σοβαρό τραύμα, ως αρχετυπική ανθρώπινη εμπειρία, μπορεί να επηρεάσει δραματικά την ποιότητα ζωής και να προκαλέσει τεράστιες δυσκολίες και αδυναμίες. Όμως, αντιμετωπίζοντας αυτές τις τραυματικές εμπειρίες μπορούμε να βρούμε νέο νόημα ζωής και να αναπτυχθούμε με τρόπους που δεν είχαμε φανταστεί ποτέ πριν. Να βρούμε δύναμη στην ευαλωτότητα.

CRM (Comprehensive Resource Model)

Το μοντέλο θεραπείας Ψυχικού Τραύματος CRM είναι ένα από τα πιο σύγχρονα και αξιόπιστα μοντέλα που χρησιμοποιούνται στην Τραυματοθεραπεία.  Βασίζεται στη νευροβιολογία του εγκεφάλου, η οποία επιτρέπει την επεξεργασία των τραυματικών συμβάντων και των συνδεόμενων με το τραύμα αντιδράσεων και προσφέρει το έδαφος για την αποκατάσταση και αναπλαισίωση τους.

Μέσα από τις τεχνικές της τραυματοθεραπείας CRM ο θεραπευτής βοηθά τον θεραπευόμενο να ανακαλύψει, να ενεργοποιήσει και να ενσωματώσει μια ποικιλία εσωτερικών πηγών στήριξης του εαυτού του. Η επεξεργασία γίνεται μέσα σε ένα πλαίσιο ασφάλειας και σύνδεσης με τον θεραπευτή και μαθαίνει μέσα από τη διαδικασία αυτή, χωρίς τον κίνδυνο να επανατραυματιστεί. 

Η ενεργοποίηση των πηγών έχει ως αποτέλεσμα ο θεραπευόμενος  να διαμορφώνει μια αίσθηση εσωτερικής ασφάλειας και σταθερότητας. Η ενδυνάμωση εαυτού μέσω των εσωτερικών πηγών στήριξης δίνει στο θεραπευόμενο άμεση αίσθηση διαχείρισης. Αυτή επιτρέπει τον προσανατολισμό προς τη μνήμη, η οποία είναι απαραίτητη ώστε να εκτιμηθεί και να ξεπεραστεί η συνδεόμενη δυσφορία. 

Η αίσθηση εσωτερικής ασφάλειας που αισθάνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της επεξεργασίας, επιτρέπει στο θεραπευόμενο να γίνει πιο ανθεκτικός, να μπορεί να εμπεριέχει  τα έντονα συναισθήματα, να ανακτήσει τον έλεγχο του εαυτού του και του σώματος του και να νιώσει και πάλι δυνατός.  Αναπτύσσει εμπιστοσύνη ώστε να αρχίσει σιγά σιγά να βγαίνει από την αποσύνδεση και να δημιουργήσει μια νέα ενθαρρυντική αφήγηση.

Ο θεραπευόμενος εκπαιδεύεται ως προς το σκοπό και την εφαρμογή των τεχνικών, ώστε να μπορεί και ο ίδιος να χρησιμοποιεί τις πηγές στήριξης στην καθημερινή του ζωή και να αυτορυθμίζεται. 

Όλες οι τεχνικές του CRM μπορούν να ενταχθούν μέσα σε οποιαδήποτε άλλη ψυχοθεραπευτική πρακτική αλλά και να εφαρμοστούν ως αυτόνομη προσέγγιση.

Το μοντέλο τραυματοθεραπείας CRM είναι αποτέλεσμα της εντατικής θεραπευτικής εργασίας που πραγματοποίησε η Lisa Schwarz σε θεραπευόμενους που έπασχαν από σύνθετο τραύμα και αποσυνδετικές διαταραχές αλλά και σε ανθρώπους που αντιμετώπιζαν άλλες επίμονες ή μακροχρόνιες ψυχολογικές δυσκολίες.

Είμαστε εδώ για εσάς!

Copyright © 2024 enarmonisis. All rights reserved.