Σωματική ψυχοθεραπεία

Η Σωματική ψυχοθεραπεία είναι μια προσέγγιση η οποία, συμπεριλαμβάνει και τη σωματική διάσταση του προβλήματος, θεωρώντας ότι αυτό που συμβαίνει στο νου (σκέψεις, πεποιθήσεις κλπ) έχει άμεσο αντίκτυπο στο σώμα. 

Το πρώτο βήμα είναι να συνειδητοποήσει ο θεραπευόμενος τι κάνει με το να εστιάσει την προσοχή του στη βιωματική σωματική εμπειρία. Στη συνέχεια, λεκτικοιποιεί αυτή του την εμπειρία και την ενσωματώνει στη συμπεριφορά του. 

Είναι θεραπεία «βάθους» με ψυχοδυναμικό προσανατολισμό. Πατέρας του ψυχοθεραπευτικού κινήματος που δημιούργησε τη σωματική ψυχοθεραπεία θεωρείται ο Βίλχελμ Ράιχ, μαθητής και συνεργάτης του Φρόυντ. Επισήμανε ότι το σώμα, όχι μόνο αισθάνεται αλλά έχει και την ικανότητα να «μιλά» και να θυμάται. Άρα, εγγράφεται σε αυτό η ιστορία του ατόμου και συνδέεται με το λόγο και το ασυνείδητο.

Το σώμα εμπεριέχει τα συναισθήματα, την ενέργεια τους, την έκφραση τους, τα εμπόδια έκφρασης και την επίλυση τους. Δηλαδή, το σώμα έχει μνήμη, ιστορία, συναισθήματα και εκφράζεται με τη δική του γλώσσα, τη γλώσσα του σώματος, για την οποία όλοι μιλούν σήμερα.

Ο σωματικός ψυχοθεραπευτής μπορεί να αντλήσει πληροφορίες από την στάση του σώματος του θεραπευόμενου, την κινητικότητα του, την αναπνοή, το βλέμμα, την έκφραση, τον τόνο της φωνής κ.ά., να τις ενεργοποιήσει, χρησιμοποιώντας ένα ευρύ φάσμα τεχνικών και σε συνδυασμό με τη λεκτική επεξεργασία του υλικού που αναδύεται (σκέψεις, συναισθήματα) από τον θεραπευόμενο, να διευκολύνει τη συνειδητοποίηση βαθύτερων συναισθημάτων και την αποκατάσταση της ψυχικής ισορροπίας.

Δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στο πώς ο θεραπευόμενος νοιώθει το σώμα του και τι νόημα δίνει ο ίδιος στη στάση του, στις κινήσεις του, στις αισθήσεις του και τις άλλες μη λεκτικές διεργασίες.

Με τη βοήθεια ενός εξειδικευμένου θεραπευτή και μέσα σε ένα περιβάλλον ασφάλειας και εμπιστοσύνης, ο θεραπευόμενος εξερευνά άγνωστες πτυχές του εαυτού του και ανακαλύπτει τις βαθύτερες αιτίες των θεμάτων που τον απασχολούν.

Είμαστε εδώ για εσάς!

Copyright © 2024 enarmonisis. All rights reserved.