Συμβουλευτική

Η Συμβουλευτική είναι μια διαδικασία αλληλεπίδρασης μεταξύ του Συμβούλου και του ατόμου που απευθύνεται σ ΄αυτόν. Γενικός της στόχος είναι να βοηθήσει το άτομο να αναπτύξει τις εσωτερικές του δυνάμεις και δυνατότητες στο μέγιστο βαθμό, να επεξεργαστεί θέματα που το απασχολούν με σκοπό να ζήσει μια πιο ικανοποιητική και ολοκληρωμένη ζωή, τόσο σε προσωπικό επίπεδο όσο και ως μέλος της ευρύτερης κοινωνίας.

Κατά τη διάρκεια της συμβουλευτικής διαδικασίας, ο συμβουλευόμενος έχει τη δυνατότητα να ξεκαθαρίσει τις σκέψεις και τα συναισθήματα του, να πιστέψει στον εαυτό του, να ξεδιπλώσει τα ταλέντα του, να θέσει συγκεκριμένους στόχους, να πάρει τις δικές του αποφάσεις, να επιλύσει συγκρούσεις, και να διαχειριστεί απώλειες και καταστάσεις που προκαλούν άγχος. 

Η συμβουλευτική βοηθά τα άτομα να συζητήσουν και να σκεφτούν τα προσωπικά τους προβλήματα, να αποκτήσουν μεγαλύτερη κατανόηση και να βρουν διέξοδο από τις δυσκολίες που τους ταλαιπωρούν. Με άλλα λόγια, μετακινεί τον συμβουλευόμενο από την οικεία θέση που βρίσκεται και τον βοηθά να γίνει ανεξάρτητος και να αποκτήσει τον έλεγχο της ζωής του.

Η συμβουλευτική σχέση, είναι μια σχέση συνεργασίας που λειτουργεί ως εργαλείο αυτογνωσίας, αυτό-ανάπτυξης και κατανόησης των εσωτερικών διεργασιών. Γίνεται φορέας της αλλαγής μέσω των συντονισμένων δράσεων του συμβούλου και του συμβουλευόμενου.

Είμαστε εδώ για εσάς!

Copyright © 2024 enarmonisis. All rights reserved.